Главная Стоимость услуг

Вартість аудиторських послуг

Приватного підприємства «Аудиторська фірма «ІНТЕРТЕСТ»

на 2017 рік

Вартість аудиторських послуг залежить від багатьох факторів таких, як:

- Вид аудиторської перевірки;  мета проведення аудиту; вид діяльності підприємства; система оподаткування підприємства; період перевірки; кількість операцій за місяць; наявність філій та відокремлених підрозділів; рівень автоматизації обліку; інші фактори.

Враховуючи вищевказані фактори визначається тривалість аудиторських послуг.Також, зазначимо,  що ціна аудиторської перевірки залежить від кількості витрачених людино-днів на таку перевірку. При цьому вартість однієї людино-години становить – 360,00 грн. ( з урахуванням податків на зарплату аудиторів і необхідностій кількості аудиторів). При проведенні перевірок за межами міста Києва, Замовником додатково відшкодовуються витрати на відрядження працівників аудиторської фірми (проїзд, проживання, добові).

Аудиторською палатою України встановлено мінімальний обсяг часу, достатній для якісного виконання завдання з обов'язково аудиту, в залежності від обсягу діяльності клієнта з обов'язкового аудиту.

 

 

 

Обсяг діяльності клієнта з аудиту

 

Мінімальний обсяг часу

(в людино-годинах)

аудиту фінансової звітності

 

Мінімальний обсяг часу

(в людино-годинах)

аудиту податкової

звітності

 

До 250 тис.грн.

14

 

 

10 % додатково до людино-годин аудиту фінансової звітності (для оборотів з реалізації

20 000,00 грн. і більше)

Від 250 тис.грн. до 500 тис.грн.

20

Від 500 тис.грн. до 700 тис.грн.

30

Від 700 тис.грн. до 5 млн. грн.

40

Від 5 млн. грн. до 10 млн. грн.

60

Від 10 млн. грн. до 50 млн. грн.

80

Від 50 млн. грн. до 100 млн. грн.

120

Від 100 млн. грн. до 500 млн. грн.

250

Від 500 млн. грн. до 1.000 млн. грн.

400

Від 1.000 млн. грн.

600

 

Обсяг діяльності клієнта з аудиту розраховується як сума його сукупних активів (валюта балансу), чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), іншого операційного доходу та інших доходів. Наведенні показники мінімального обсягу часу, враховують витрати часу всіх членів аудиторської групи із завдання та осіб, відповідальних за огляд контролю якості завдання з обов'язкового аудиту.

 

Приклад розрахунку  вартості аудиторських послуг для аудиту фінансової і податкової звітності.

-Валюта балансу на дату Балансу (Баланс на 31.12.2016р.)– 155 873 000,00 грн.
-Сукупний дохід на дату Балансу (Звіт про фінансові результати за  2016р.) = /(ряд. 2000)=  41 635 000,00 грн.. +   (ряд. 2120)=5 145 000,00 грн. + (ряд. 2240) =2 883 000,00грн. /= 49 663 000,00 грн.

-Всього сума для розрахунку: 155 873 000,00 + 49 663 000,00 = 205 563 000,00грн., Термін проведення аудиту 12-21 календарних днів.

1.Вартість аудиту фінансової звітності за 2016р., місце перевірки – м.Київ  = 250 люд\год. х 360,00= 90 000,00грн.

2. Вартість аудиту податкової звітності за 2016р., місце перевірки – м.Київ  = 250 люд\год. х 360,00 х 10% =9000,00грн.

Всього вартість аудиту фінансової і податкової звітності за 2016р., без філій, при автоматизованому бухгалтерському обліку, місце перевірки – м.Київ  =90 000,00грн. + 9 000,00грн. =99 000грн. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок виконавця.

 

Директор  ПП «Аудиторська фірма «Інтертест»

 

 

Новости